Znak B-38 – zakaz postoju w dni parzyste

|

Znak B-38 to powszechnie stosowany znak drogowy w Polsce, który informuje o zakazie postoju pojazdów w dni parzyste. Jest to znak jednostronny, umieszczany na krawędzi jezdni lub na ogrodzeniu pasa drogowego i obowiązuje w miejscu, gdzie jest ustawiony.

Co oznacza znak drogowy B-38? To znak zakaz postoju w dni parzyste.

Oznacza to, że w dni parzyste miesiąca, czyli w dni o numerach takich jak 2, 4, 6, itd., nie można pozostawić pojazdu na obszarze oznaczonym tym znakiem. Zakaz ten ma na celu regulację ruchu oraz zapewnienie płynności i bezpieczeństwa na drodze.

Pamiętaj, że przestrzeganie znaków drogowych jest kluczowe dla bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu. Niezastosowanie się do zakazu postoju określonego na znaku B-38 może skutkować nałożeniem mandatu lub holowaniem pojazdu na koszt właściciela. Warto zawsze dokładnie zapoznać się z oznakowaniem drogi i przestrzegać obowiązujących zasad.

Pomoc drogowa DK45 i Austostrada A4

MS-CAR świadczy usługi w zakresie pomocy drogowej i holowania pojazdów zarówno osobowych, jak i ciężarowych. W naszym warsztacie w mieście Jełowa zajmujemy się kompleksową naprawą i serwisem pojazdów każdego typu, w tym maszyn rolniczych pojazdów budowlanych.

Czym różni się postój od zatrzymania pojazdu?

W kontekście przepisów drogowych w Polsce, „postój” i „zatrzymanie pojazdu” to dwa różne pojęcia, które mają określone znaczenie i warunki ich realizacji.

  1. Postój: Postój to zatrzymanie pojazdu na czas dłuższy niż 1 minuta, w celu załadunku lub rozładunku pasażerów lub towarów, a także na inne celowe czynności niż wsiadanie i wysiadanie pasażerów. W przypadku postojów konieczne jest wybranie miejsca, które nie utrudni ruchu innym pojazdom oraz nie stworzy zagrożenia dla bezpieczeństwa na drodze. Postój jest dozwolony w miejscach wyznaczonych do tego celu (np. miejsca parkingowe, zatoki postojowe) oraz w miejscach, gdzie nie obowiązuje zakaz postojów. Jeśli istnieje potrzeba dłuższego zatrzymania pojazdu, powinien on zostać zaparkowany w odpowiednim miejscu, a kierowca powinien opuścić pojazd.
  2. Zatrzymanie pojazdu: Zatrzymanie pojazdu to krótkotrwałe zatrzymanie na czas krótszy niż 1 minuta, związane najczęściej z wsiadaniem lub wysiadaniem pasażerów, krótkotrwałym przystankiem, ale przede wszystkim zatrzymanie oznacza każde unieruchomienie pojazdu, które wynika z warunków lub przepisów ruchu drogowego. Zatrzymanie pojazdu może mieć miejsce na jezdni, ale tylko wtedy, gdy nie stwarza to zagrożenia i nie utrudnia ruchu jeśli nie wynika z przepisów. W przeciwnym razie, pojazd powinien zatrzymać się na chodniku lub pasie zieleni, jeśli jest to możliwe i dozwolone.

W obu przypadkach ważne jest przestrzeganie przepisów drogowych oraz zapewnienie płynności i bezpieczeństwa ruchu drogowego. Pamiętaj, że nieprawidłowe postojenie lub zatrzymanie pojazdu może skutkować nałożeniem mandatu.

Call Now ButtonWezwij pomoc!