Kiedy trzeba wezwać policję do kolizji, a kiedy nie?

|

Kolizje drogowe są nieprzyjemnymi zdarzeniami, które mogą wprowadzić chaos i niepewność. W takich sytuacjach ważne jest, aby wiedzieć, kiedy wezwać policję i kiedy można odstąpić od zgłoszenia. W tym artykule omówimy sytuacje, w których konieczne jest zaangażowanie policji oraz przypadki, w których można poradzić sobie bez ich udziału. Zdobądź potrzebną wiedzę, aby podjąć właściwą decyzję po kolizji drogowej.

Kiedy trzeba wezwać policję?

1. Są poszkodowani – ranni lub zabici

Gdy w wyniku kolizji doszło do obrażeń ciała lub śmierci uczestników, konieczne jest niezwłoczne wezwanie policji. Bezpieczeństwo i pomoc medyczna dla poszkodowanych są najważniejsze, dlatego należy niezwłocznie zgłosić taki przypadek.

2. Trudno określić sprawcę i przyczynę zdarzenia

W niektórych sytuacjach ustalenie sprawcy kolizji i dokładnych przyczyn zdarzenia może być trudne. Jeśli nie można jednoznacznie określić winnego ani ustalić przebiegu zdarzenia, warto wezwać policję. Ich obecność pozwoli na dokładne zbadanie sytuacji i ustalenie odpowiedzialności.

3. Sprawca się nie przyznaje do winy

Jeżeli sprawca kolizji odmawia przyznania się do winy, wezwanie policji jest konieczne. Funkcjonariusze będą mogli przeprowadzić niezbędne czynności, takie jak zebranie zeznań, dokonanie oględzin pojazdów i ustalenie okoliczności zdarzenia. To pomoże w ustaleniu odpowiedzialności za kolizję.

4. Wezwano inne służby ratunkowe

Jeśli w wyniku kolizji konieczna jest interwencja innych służb ratunkowych, takich jak pogotowie ratunkowe czy straż pożarna, warto także powiadomić policję. Koordynacja działań wszystkich służb może być niezbędna dla zapewnienia bezpieczeństwa i udzielenia pomocy.

5. Sprawca ma nieczytelne dokumenty lub nie ma ich wcale

Jeśli sprawca kolizji nie posiada czytelnych dokumentów lub nie ma ich wcale, wezwanie policji jest zalecane. Funkcjonariusze będą mogli zweryfikować tożsamość sprawcy i upewnić się, że posiada on wymagane uprawnienia do prowadzenia pojazdu.

6. Polisa OC sprawcy budzi wątpliwości

Jeżeli polisa OC sprawcy kolizji budzi wątpliwości, warto wezwać policję. Funkcjonariusze będą mogli sprawdzić jej ważność oraz zweryfikować dane ubezpieczyciela. To pomoże w uniknięciu nieprzyjemnych konsekwencji finansowych związanych z naprawą szkód.

7. Mamy podejrzenie, że inny uczestnik zdarzenia jest nietrzeźwy lub pod wpływem substancji odurzających

Jeśli masz uzasadnione podejrzenia, że inny uczestnik kolizji jest nietrzeźwy lub pod wpływem substancji odurzających, pilne wezwanie policji jest konieczne. Umożliwi to przeprowadzenie testów na obecność alkoholu lub narkotyków, co pozwoli na prawidłowe ustalenie winnego zdarzenia.

8. Sprawca uciekł

Gdy sprawca kolizji ucieka z miejsca zdarzenia, natychmiastowe powiadomienie policji jest niezbędne. Funkcjonariusze będą mogli podjąć działania w celu zidentyfikowania sprawcy i podjęcia odpowiednich środków prawnych.

Kiedy można odstąpić od wezwania policji?

W niektórych przypadkach, gdy kolizja jest niewielka i nie ma poszkodowanych, można odstąpić od wezwania policji. Oto sytuacje, w których można poradzić sobie bez ich interwencji:

  1. Niewielkie szkody materialne – jeśli kolizja spowodowała jedynie drobne uszkodzenia pojazdów lub przedmiotów, a nikomu nic się nie stało, nie ma konieczności zgłaszania zdarzenia policji.
  2. Wzajemne porozumienie stron – jeżeli obaj uczestnicy kolizji są w stanie dogadać się co do okoliczności zdarzenia, winnego oraz naprawienia szkód, nie jest konieczne zaangażowanie policji. Warto jednak spisać oświadczenie, które potwierdzi porozumienie i szczegóły ustaleń.
  3. Kolizja na prywatnej posesji – jeśli kolizja miała miejsce na prywatnej posesji, nie jest obowiązkowe zgłaszanie jej policji, o ile obie strony są w stanie rozwiązać sprawę w porozumieniu.

Najczęściej zadawane pytania o wezwanie policji po kolizji

1. Czy coś mi grozi, jeśli wezwę policję do wypadku?

Jeśli nie jesteś sprawcą kolizji, nie poniesiesz żadnych konsekwencji za wezwanie policji. Jeżeli jednak jesteś sprawcą, ubezpieczyciel będzie odpowiedzialny za naprawienie szkód, a Ty możesz otrzymać mandat i punkty karne. Obecnie za spowodowanie kolizji można otrzymać minimum 500 zł mandatu i 6 punktów karnych.

2. Ile czasu ma policja na ustalenie sprawcy kolizji?

Policja ma tyle czasu, ile potrzeba, aby dokładnie zbadać okoliczności zdarzenia i ustalić winnego. Jednak przepisy określają, że wskazanie sprawcy nie powinno nastąpić później niż 30 dni od zdarzenia.

3. Czy mogę zgłosić kolizję na policję po fakcie?

Tak, możesz zgłosić kolizję na policję po fakcie. Warto jednak pamiętać, że im wcześniej zgłosisz zdarzenie, tym łatwiej będzie ustalić okoliczności kolizji i odpowiedzialność za nią.

4. Co się stanie, jeśli pomimo obecności policji sprawca nie przyzna się do winy?

Jeśli sprawca nie przyzna się do winy, sprawa będzie procesowana sądowo. Policja skieruje wniosek o ukaranie do odpowiedniego organu. Przekazuje także protokół z miejsca kolizji oraz dowody świadczące o winie. Rozprawy odbędą się w sądzie okręgowym właściwym dla miejsca, w którym miała miejsce kolizja.

5. Czy oświadczenie sprawcy kolizji ma datę ważności?

Samo oświadczenie sprawcy kolizji nie ma terminu ważności. Upływ czasu nie wpływa na jego skuteczność. Przedawnieniu ulega natomiast roszczenie po kolizji, które następuje po 3 latach od daty zdarzenia.

Czy mogę wezwać pomoc drogową do holowania uszkodzonego pojazdu, jeśli miałem kolizję?

Możesz wezwać pomoc drogową do holowania uszkodzonego pojazdu po kolizji. Jeśli Twój pojazd nie jest w stanie samodzielnie poruszać się po kolizji, warto skorzystać z usług profesjonalnej pomocy drogowej.

Dzwoniąc na specjalny numer 600 600 226 do firmy zajmującej się holowaniem pojazdów – pomoc drogowa MS-CAR, możesz zgłosić potrzebę transportu uszkodzonego samochodu do warsztatu lub innego miejsca, w którym zostanie przeprowadzona naprawa. Pomoc drogowa MS-CAR przyjedzie na miejsce zdarzenia i podejmie odpowiednie działania, aby bezpiecznie przetransportować Twój pojazd.

Podsumowanie

Wniosek jest prosty: jeśli w wyniku kolizji doszło do obrażeń ciała lub śmierci, trudno określić winnego, sprawca się nie przyznaje do winy, wezwano inne służby ratunkowe, sprawca ma nieczytelne dokumenty lub ich brak, polisa OC sprawcy budzi wątpliwości, mamy podejrzenie, że inny uczestnik zdarzenia jest nietrzeźwy lub pod wpływem substancji odurzających, lub sprawca uciekł – wtedy należy niezwłocznie wezwać policję. Jednak w przypadku niewielkich szkód materialnych, wzajemnego porozumienia stron oraz kolizji na prywatnej posesji można odstąpić od zgłoszenia. Ważne jest, aby podjąć właściwą decyzję, aby zapewnić odpowiednią pomoc i ochronę praw w przypadku kolizji drogowej.

Call Now ButtonWezwij pomoc!