Gdzie jest początek i koniec zakazu postoju i zatrzymywania?

|

Początek i koniec zakazu postoju i zatrzymywania wyznaczają znaki drogowe oraz układ samej drogi, np. pojawiające się na niej skrzyżowania, które często są powodem anulowania obowiązującego wcześniej znaku. W przypadku zakazu postoju i zatrzymywania dodatkowym elementem określającym jego początek i koniec mogą być strzałki. Co oznaczają strzałki przy znakach zakaz postu i zakaz zatrzymywania oraz gdzie tak naprawdę jest początek, a gdzie koniec zakazu postoju i zatrzymywania.

Zakaz postoju a zakaz zatrzymywania się

Na drogach obowiązują dwa znaki zakazu, z którymi kierowcy często mają problem, aby zorientować się co dokładnie oznaczają, czym się różnią oraz w jakim obszarze obowiązują. To znaki zakazu postoju B-35 oraz znak zakazu zatrzymywania B-36.

Zakaz postoju to zakaz unieruchomienia pojazdu na czas dłuższy niż minutę. Znak ten może być uzupełniony o dodatkową tabliczkę wskazującą inny czas niż zapisany w ustawie, np. 5 czy 15 minut. Dopuszcza się zatrzymanie pojazdu wynikające z warunków ruchu drogowego oraz takie, które, nie trwa dłużej niż minutę, np. w celu wysadzenia pasażerów.

Zakaz zatrzymywania się, zakaz zatrzymywania się i postoju, to zakaz, który automatycznie zabrania nam jakiegokolwiek postoju czy zatrzymania pojazdu, niezależnie od czasu jego trwania. Na drodze ze znakiem zakazu zatrzymywania się, obowiązuje cały czas ruch, z wyjątkiem zatrzymania pojazdu wynikającego z warunków na drodze, np. oczekiwania na światło zielone.

Gdzie jest początek i koniec zakazu postoju i zatrzymywania?

Nadrzędną zasadą, mówiącą o tym, gdzie jest początek a gdzie koniec zakazu postoju lub zakazu zatrzymywania i postoju, jest umiejscowienie takich znaków (dla określenia początku). Odwołanie zakazów zatrzymywania i postoju może nastąpić z powodu skrzyżowania lub ustawienia znaku ze strzałką w dół, wskazującego, że obowiązywanie tego znaku jest do tego miejsca. Tabliczka do znaku drogowego T3a (Koniec) to tabliczka wskazująca koniec miejsca przeznaczonego na postój spełniająca wymagania określone przepisami o ruchu drogowym.

Warto pamiętać, że znak B-42, koniec zakazów/odwołanie zakazów, nie dotyczy znaków zakazów zatrzymywania się i postoju, a odwołuje jedynie zakazy wyrażone znakami B-23, B-25, B-26, B-29 oraz B-33, czyli odpowiednio „zakaz zawracania”, „zakaz wyprzedzania”, „zakaz wyprzedzania przez samochody ciężarowe”, „zakaz używania sygnałów dźwiękowych” oraz „ograniczenie prędkości”.

Jedyną możliwością odwołania zakazu zatrzymywania się jest zastosowanie tabliczki T-25c (strzałka w dół) wraz ze znakiem „zakaz zatrzymywania się”, lub wprowadzenie innego zakazu, np. zakazu postoju.

Pamiętajmy także, że znaki zakazu dotyczą tak samo jezdni jak i chodnika.

Co oznaczają strzałki przy zakazie zatrzymywania i postoju

To często zadawane pytanie, dlatego śpieszymy z odpowiedzią:

  • Strzałka w górę – tu zaczyna się strefa zakazu parkowania.
  • Strzałka w dół – tu kończy się strefa zakazu parkowania.

Powinieneś jednak wiedzieć, że strzałka w dół pod zakazem zatrzymania i strzałka w górę pod zakazem zatrzymywania się, to nie koniec. Istnieją też strzałki dwukierunkowe pionowe oraz poziomie, tj T25b oraz T-26.

  • T-25a – początek zakazu wyrażonego znakiem,
  • T-25b – kontynuację zakazu wyrażonego znakiem,
  • T-25c – odwołanie zakazu wyrażonego znakiem.

Uszkodzenie pojazdu na zakazie zatrzymywania

Wezwij pomoc drogową MS-CAR do kolizji lub zdarzenia na lub w pobliżu zakazu zatrzymywania się. Warto znać przepisy ruchu drogowego, gdyż w wielu sytuacjach mogą one nam pomóc na drodze. W tym przypadku ułatwią znalezienie miejsca postojowego lub pozwolą uniknąć mandatu.

Jeśli potrzebujesz pomocy drogowej w Opolu lub okolicy, albo na autostradzie A4, zawsze możesz liczyć na MS-CAR: 600 600 226

Zakaz postoju i zatrzymywania się a strzałki

Ciekawostką jest to, że znaki T-25 występują wyłącznie ze znakami B-35 i B-36.

Call Now ButtonWezwij pomoc!