Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny – Kontakt

|

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny został powołany i działa zgodnie z ustawą o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Członkami UFG są polskie, krajowe, i zagraniczne firmy ubezpieczeniowe, które na terenie naszego kraju prowadzą działalność związaną, m.in. ze sprzedażą ubezpieczeń OC. Dotyczy to właścicieli pojazdów i rolników. Kontaktując się z UFG, możesz m.in. uzyskać pomoc w ustaleniu polisy OC sprawcy kolizji czy zgłosić ucieczkę sprawcy z miejsca zdarzenia, oczekując, np. pomocy finansowej ze strony UFG przy naprawie wyrządzonych szkód.

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny – informacje podstawowe

UFG, czyli Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny to fundusz utworzony w celu ochrony osób poszkodowanych w kolizjach i wypadkach drogowych, a także klientów firm ubezpieczeniowych, które ogłosiły upadłość. Sprawca kolizji lub wypadku uciekł, Twój ubezpieczyciel zamyka działałalność – UFG pomoże Ci. Jednak UFG, nie ma na celu, tylko pokrywać kosztów za czyny innych kierowców. Koszty funkcjonowania pokrywane są z wpłat dokonywanych przez firmy ubezpieczeniowe, na które składają się wszyscy kierowcy. Jednym z kluczowych działań UFG, jest m.in. nadzorowanie ważności polis i ich posiadania, przez właścicieli zarejestrowanych pojazdów. Weryfikacja OC UFG opiera się na kontroli ważności polis i ważne jest, że nawet jeśli fundusz nie nałoży kary od razu, prędzej czy później dostaniesz wezwanie do zapłaty kary.

 • Jakie kary za brak ważnej polisy OC?
 • Jak sprawdzić ważność polisy OC?

Jak skontaktować się z UFG?

Kontakt z Ubezpieczeniowym Funduszem Gwarancyjnym polecamy zacząć od odwiedzenia strony internetowej www.ufg.pl, gdzie znajdziesz wszystkie informacje na temat zakresu działania UFG, a także dostęp do różnego rodzaju narzędzi, jak popularna baza OC w celu sprawdzenia ważności i numeru polisy.

Na dole strony znajduje się sekcja Kontakt, gdzie znajdziesz numer telefonu na Infolinię UFG, adresów e-mail i adresu korespondencyjnego. Wszystkie te informacje podajemy także poniżej:

Kontakt telefoniczny do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego:

+48 22 53 96 100

Adres do korespondencji z Ubezpieczeniowym Funduszem Gwarancyjnym:

ul. Płocka 9/11
01-231 Warszawa
NIP: 526-10-51-849

Adresy e-mail do kontaktu z Ubezpieczeniowym Funduszem Gwarancyjnym:

Adresy email:

 • opłaty za brak OC: oplaty@ufg.pl 
 • wypłaty świadczeń za szkody spowodowane przez nieubezpieczonych i niezidentyfikowanych sprawców: odszkodowania@ufg.pl
 • zwrot wypłaconych odszkodowań przez nieubezpieczonych sprawców wypadków (regresy): regresy@ufg.pl
 • centralna baza danych polis OC i AC: oi@ufg.pl
 • Turystyczny Fundusz Gwarancyjny: tfg@ufg.pl
 • pozostałe: ufg@ufg.pl

Co mogę sprawdzić i zgłosić do UFG?

UFG pełni 3 podstawowe funkcje:

 • pomaga poszkodowanym, którzy doznali szkody przez nieubezpieczonych i nieustalonych kierowców,
 • pomaga ubezpieczonym w przypadku ogłoszenia upadłości ubezpieczyciela,
 • kontroluje właścicieli pojazdów w zakresie posiadania polisy OC.

Jednocześnie dostarcza, m.in. internetowe narzędzie, za pomocą którego możesz sprawdzić, czy dany pojazd posiada polisę OC, czy jest ona ważna, jaki jest numer polisy OC, w jaki towarzystwie polisa OC została zakupiona.

Tym samym, jeśli miałeś kolizję, sprawca uciekł z miejsca zdarzenia lub nie posiada ważnej polisy OC, możesz zgłosić to do UFG. Podobnie, gdy Twój ubezpieczyciel ogłosi upadłość, także możesz ubiegać się o pomoc w UFG. Natomiast jeśli nie posiadasz ważnej polisy OC, zwlekałeś z jej zakupem, UFG odezwie się do Ciebie, aby nałożyć karę. Niestety nawet jeden dzień zwłoki, może skutkować nałożeniem kar i nawet jeśli nie otrzymasz wezwanie od razu, UFG będzie o tym pamiętał.

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny w Opolu

UFG nie posiada oddziałów terenowych. Wszystkie sprawy możesz zlecić korespondencyjnie lub przez telefon korzystając z danych kontaktowych wskazanych wyżej. W spawach związanych z pojazdami oraz w przypadku chęci uzyskania dodatkowego wsparcia w obszarze ubezpieczenia pojazdów, możesz zgłosić się również do Starostwa powiatowego w Opolu:

Jak sprawdzić ważność polisy OC?

Numer i ważność polisy OC, możesz sprawdzić na dwa sposoby:

 • Strona Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, www.ufg.pl, po numerze VIN lub tablic rejestracyjnych,
 • Strona HistoriaPojazdu.gov.pl, po numerze VIN, numerach tablic rejestracyjnych i dacie pierwszej rejestracji.

Korzystając ze strony Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego oraz posiadając numer VIN lub numer rejestracyjny pojazdu, sprawdzić ważność i numer polisy, a także nazwę towarzystwa ubezpieczeniowego, które wydało polisę.

W sprawdzeniu numeru i ważności polisy OC może pomóc Ci także nasz agent ubezpieczeniowy, który dodatkowo porówna dla Ciebie ofertę polisy OC i AC, aż 9 towarzystw ubezpieczeniowych i wspólnie wybierzecie najtańsze ubezpieczenie samochodu, wraz z niezbędnymi dodatkami. Ubezpieczenie szyb, ubezpieczenie opon, Assistance i NNW, a także zakup polisy AC, to szansa na spokojną podróż i pewność, że cokolwiek wydarzy się na drodze, lub gdy pojazd zostanie skradziony, będziesz mógł odzyskać go, naprawić lub kontynuować jazdę.

Call Now ButtonWezwij pomoc!